S'ha substituït el sistema de il·luminació general de l'interior del mercat atenent   criteris de màxima eficiència i estalvi energètic.

La nova il·luminació era una demanda rebuda per part de l'Associació de Comerciants del Mercat per a dotar a les instal·lació del Mercat Municipal d'una qualitat de llum adequada.

Acció subvencionada per la Direcció General de Comerç, Consum i Artesania. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball