Aquesta nova línia d'ajudes preveu que els beneficiaris puguen rebre una ajuda directa de fins a 2.000 euros. 

Les ajudes estan dirigides a persones autònomes i microempreses que compten fins a un màxim de 10 treballadors i donades d'alta a 31 de desembre de 2020. L'import de l'ajuda és de 2.000 euros (persona autònoma o micro-empresa) i 200 euros més per cada treballador al seu càrrec. Afecten els sectors més danyats per la crisi: allotjaments i activitats turístiques; activitats de creació, artístiques i espectacles; activitats esportives, recreatives i d'entreteniment; i hostaleria, restauració i oci nocturn.

Les ajudes poden demanar-se fins al 24 de febrer i no existeix cap incompatibilitat amb les ajudes rebudes o sol·licitades a altres administracions. Ni les rebudes l'any passat ni les altres posades en marxa en aquests moments. "Estan destinades a cobrir la despesa corrent (per això la necessària agilitat en el tràmit), com ara el lloguer, els interessos d'hipoteca, la quota d'autònoms, la Seguretat Social dels treballadors, la llum, l'aigua... Això permetrà que, pràcticament, totes les microempreses i autònoms d'aquests sectors de la ciutat tegan accés. L'únic requisit és que estiguen donades d'alta en el padró d'IAE de Moncada”, va apuntar Amparo Orts.

En cas d'existir sobrant de les ajudes, el Govern local ja treballa en dues alternatives; repartir l'excedent entre altres sectors productius no contemplats o augmentar l'ajuda als sol·licitants.

ENLLAÇ A LA SOL·LICITUD:https://moncada.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13273