Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

El Ajuntament de Moncada en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis d'aquest lloc web, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris del Ajuntament de Moncada

Recollida i tractament de les dades

Comerç

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat oferir-li serveis d'informació, assessorament, formació i altres activitats pròpies del servei públic oferit per el Ajuntament de Moncada, relacionat amb el sector comercial i especialment amb el comerç minorista, l'emprenedoria comercial i l'associacionisme comercial

El tractament de les presents dades té com a finalitat la seua publicació en les guies i web municipals, així com altres activitats que es desenvolupen amb la finalitat de promocionar el comerç local

En proporcionar aquestes dades, l'usuari dona el consentiment al Ajuntament d'Almussafes, perquè li envie e-mails, whatsapp o sms amb informació d'interés per al desenvolupament empresarial local.

Ciutadà

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat oferir-li serveis d'informació de: Campanyes de promoció de vendes grupals, Campanyes d'animació comercial i qualsevol altre tipus de Campanyes, accions o mesures de promoció econòmica que pogueren redundar en un augment del seu nivell del benestar social, oferides per el Ajuntament de Moncada, i relacionat amb el sector comercial urbà de la ciutat.

En proporcionar aquestes dades, l'usuari dona el consentiment al Ajuntament de Moncada, perquè l'informe de qualsevol Campanya o acció que efectue est, i que siga d'interés públic per al ciutadà o ciutadana.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

El Ajuntament de Moncada adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: omic@moncada.es o en l'adreça: Carrer Mayor, 33-bajo , 46113 - Moncada (Valencia/València).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre'ls actualitzats, comunicant els canvis al Ajuntament de Moncada

Finalitat del tractament de les dades personals

Amb quina finalitat tractarem les seues dades personals?

Comerç

El Ajuntament de Moncada tractarà les dades personals recaptades a través d'aquest lloc web, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li serveis públics d'utilitat, relacionats amb informació i assessorament sobre el sector comercial i especialment sobre el comerç minorista, l'emprenedoria comercial i l'associacionisme comercial

Ciutadà

El Ajuntament de Moncada tractarà les dades personals recaptades a través d'aquest lloc web, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li serveis públics d'utilitat, relacionats amb informació de: Campanyes de promoció de vendes grupals, Campanyes d'animació comercial i qualsevol altre tipus de Campanyes, accions o mesures de promoció econòmica que pogueren redundar en un augment del seu nivell del benestar social.

Li recordem que pot oposar-se a l'enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aqueixes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació d'interés per a Vosté o no sol·licite la seua supressió i durant el termini pel qual pogueren derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

Els tractaments de les seues dades es realitzen amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix

  1. La sol·licitud d'informació i serveis, els termes i les condicions dels quals es posaran a la seua disposició en tot cas, de manera prèvia a la seua prestació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que l'informem posant a la seua disposició la present política de privacitat que, després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.
  3. L'oferta per part del Ajuntament de Moncada d'un servei d'interés públic, que persegueix, entre altres objectius, l'augment del benestar social dels seus ciutadans, la generació d'activitat comercial i la creació d'ocupació

En cas que no ens facilite les seues dades o ho faça de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seua sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer alié al Ajuntament de Moncada excepte obligació legal.

Com a responsables del fitxer, tenim contractats als següents encarregats del tractament, havent-se compromés al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seua contractació.

Empresa

Sernutec, Serveis i Noves Tecnologies, S.L. (Sernutec) amb domicili en carrer Mestre Miguel Buendía, 12 de Moncada (València), NIF/CIF núm. B97120109 presta serveis d'allotjament de la informació en els seus servidors virtuals.

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç:
http://www.sernutec.com/politica-de-privacidad

Sernutec, manté les seues infraestructures d'allotjament i comunicació amb el proveïdor de serveis Microsoft Azure.

Microsoft Azure, ofereix el conjunt més complet certificacions i per tant compleix amb totes les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades i seguretat en la informació.

Pot obtindre més informació en els llocs web:
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/trusted-cloud
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L. no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L. informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requerisca. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L. és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know-how" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els serveis oferits en aquest, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seua disposició per Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L., fins i tot sent gratuïts i/o de disposició pública. Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L. disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració d'aquests.

Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L., quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es poguera produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seua.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L. i, en particular de: La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L., resulte violent, obscé, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

Protecció de la informació allotjada

Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferits, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L., quan aquesta pèrdua siga imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut siga deguda a causes atribuïbles a Sernutec Serveis i Noves Tecnologies, S.L.

Comunicacions electròniques

En aplicació de la LSSI el Ajuntament de Moncada no enviarà comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagueren sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes.

En el cas d'usuaris amb els quals existisca una relació prèvia, el Ajuntament de Moncada, sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions que siguen similars als que inicialment van ser objecte de relació amb l'usuari. En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seua identitat, podrà sol·licitar que no se li faça arribar més informació a través dels canals anteriorment indicats.